شما به خمس و زکات اعتقاد دارید؟

خمس لب هایت را نخواستیم

باشد

نخواستیم این مسلمانی به نامت را

باشد

اما یک سوال

به انفاق چطور؟ اعتقاد داری؟

پی نوشت: تمام نمی شود که خب! خسیس!

/ 3 نظر / 3 بازدید
شفق

هاهاها!!!!!!!!

محمد

اتفاقات اکثرا خوبند

گلچهره

[لبخند] خیلی باخال بود