تصلب

دوستانم که رفتند

تنها شدم

می ترسم از آمدنشان حالا

تنهایی ام و من عادت کردیم به هم

/ 1 نظر / 6 بازدید
محمد

هدیه جان!؟؟ دوست داریم! می خوای نیاییم!؟! شفق میگه دوست دارم![ناراحت]