بهش گفتم بیا خونه و خداحافظی کنیم. که سقف همراهی من تا همینجاست. توی راهه. تا یکی دو ساعت دیگه میرسه و من فکر می کنم همیشه چیزی هست که کم باشه. همیشه چیز بزرگی هست که کم باشه.

/ 0 نظر / 55 بازدید