آقای خاص

ماشین که پیچید - آن کذایی ترین پیچ خیابان های تهران را که هرگز نپیموده بودم و نشد که دیگر هم بگذرم از آن

ماشین که پیچید

تو را که دیدم

تو که دیدی ام

لبخندی که زدی

.....

و یک سالی که گذشت!

/ 0 نظر / 5 بازدید