منحنی

کاری به خدا ندارم.

سوالم خیلی ساده تر از این بحث های عقیدتی و اینهاست.

ببینم:

این همه انحنای زیبای بدن، کار کیه؟؟؟

/ 2 نظر / 4 بازدید
آرمین

دنیا را بد ساخته اند، کسی را که دوست داری،تورادوست نمی دارد. کسی که تورا دوست دارد ،تو دوستش نمی داری اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد به رسم و آئین هرگز به هم نمی رسند و این رنج است

هدیه

الف یعنی آغاز... کار سلول های بدنمون ...شایدم کار غذاهایی که خوردیم تا سلولامون رشد کردن... شایدم کار مامان بابامون که ما رو پدید آوردن... شایدم کار چشامون که زیبا میبینن بعضی چشما نه انحنا میبینن نه زیبایی شو ...خلاصه که کاره خیلی چیزا و خیلی کسا میتونه باشه موفق باشی بدرود