در امتداد راه

رو به راهی؟

شاید!

شاید رو به راهم! راهی که می ره و می ره و می ره!

راهی که می ره و من رو می بره به دور ترین افق آرزوهام!‌ اونجایی که سال های سال های سال هاست می خوام به سمتش برم!

می شه دهمین سالگرد یه آرزو رو با اجابت شدنش پاس داشت؟

/ 0 نظر / 5 بازدید