وقتی اساسی نخورده مستیم!!!!

نقل این جریان نیست فقط!

کمی دور تر نگاه کنید!

اما جدا!

به نظر شما اینکه سه سال تمام بروی و وبلاگی را بخوانی و هی لینکش بدی که این فلانی است و تماما به غلط! به جز از من، از دیگری بر می اید؟

باور کنید نقل این جریان نیست فقط!

پ.ن:

همچنان ارادت مندیم امیرحسین خان! حالا چه امیر حسین بختیاری و چه هر چیز دیگری! ذهن زیبا را باید ستود!

/ 0 نظر / 4 بازدید