ماجرا مربوط میشه به داستان رستم و اسفندیار و اکنون اهم اخبار:
اول شخصیتای ماجرا. این ور (یعنی دس راست پرده) یل اسفندیار، شاهزاده ایرانی، سرباز بزرگ جنگهای مذهبی، دلاور و پشت و پناه بهدینان زردشتی، دارنده فره ایزدی ، گذرنده از هفت خوان و یکی از پاکترین شخصیتای شاهنامه قرار داره (شاید بعد از سیاوش و کیخسرو، نفر سوم باشه)، اون ور هم (یعنی دس چپ) رستم دستان سام نیرم، جهان پهلوان زابلی.
دعوا سر چیه؟ سر هیچ و پوچ! کل ماجرا نیرنگ یه روباه پیر و یه شاه ترسو و زبونه؛ پدر اسفندیار که می خواد از دسّ پسر قدرتمندش راحت بشه. پسری که فرمانده بزرگ و محبوب لشکره و داره عملا به ایران و توران حکومت می کنه و به این هم راضی نیس و رسما تاج و تخت پدرشو می خواد. تاج و تختی که بر اساس یه قول و قرار سفت و محکم حق خودش می دونه. اما باباهه به این الکیا دم به تله این حریف قدر نمی ده و میره دنبال یه راه چاره دُرُس و حسابی. پس وقتی که می فهمه که جون اسفندیار به دست رستمه و تو زابل، با یه ماموریت غیر ممکن و مسخره، پسره رو راهی زابل می کنه. ماموریت دست بستن رستم؟ نمی گه که مثلن برو رستمو بکش، چون یه ایرانی هر چقد هم سعی خودشو بکنه نمی تونه واسه این کار دلیل پیدا کنه، همین دس بستن هم کلی حرف توشه. اما ماجرا یه جورایی قابل حله. رستم من بعد کیخسرو دیگه کاری به کار دربار ایران نداشته و نه تو ماجراهای مربوط به دس به دس شدن قدرت و نه تو جنگای مذهبی شرکت نکرده. شاید اصن زردشتی هم نشده باشه. (جالبه بیشتر این جاها هم که رستم نیس، فردوسی هم نیست و دقیقی طوسی زحمتشونو کشیدن. ولی کلی جاها دیگه هس که رستم نیس، ولی فردوسی هست) خب اینم بهونه!
اما ماجرای رستم و اسفندیار تو زابل با بزم شروع می شه نه با رزم. دو طرف اینو می دونن که فقط اون یکی هماوردشه و باقی هم می دونن که به گرد پای این دو تا غولم نمی رسن. تا وقتی هم که فک و فامیل دو طرف نیفتادن به جون همدیگه، جنگ اتفاق نمی افته. یعنی جنگ یه جورایی با این دو تا تموم میشه، نه شروع. ماجرای بزم این دو تا واقعا جالبه. دیالوگا و حسا حرف ندارن! فردوسی اینجا را واقعا سنگ تموم گذاشته. الغرض که این جاهاش تعریف کردنی نیس، اینا رو دیگه باس اصلشو خوند. اینا رو که رد کنیم می رسیم به خود رزم. رستم روز اول حسابی لت و پار میشه و جدا شانس میاره که زنده می رسه خونه. بابا هر چی نباشه این اسفندیار رو خود زردشت و خداش رویین تن کردن. آقا سرباز زردشته، رویین تن نباشه؟ اما رستم هم زال رو داره، زال هم سیمرغ رو. باقیش رو دیگه باس بدونین. ماجرای اون تیر گز معروف و غیره و ذالک. یکی می گفت این از اون تراژدیهاس که قهرمانش محکوم به پیروزی و نه شکست. حالا این به کنار، اون تیر گز هم کنارش. اصل ماجرا حرفای سیمرغه به رستم. اینه که منو منتر خودش کرده.
سیمرغ به رستم میگه حالا می خوای بکشی بکش، ولی از من اینو داشته باش که اولن همون دست بستگی بهتره. بابا طرف اسفندیاره! اصلا هم کسر شان نیس که همچی آدمی دس آدمو ببنده. دومن کسی که اسفندیارو بکشه چند تا بلا سرش میاد ( هنو یادتون نرفته که این اسفندیار سرباز زردشته و حامیش پیغمبر خداس و احتمالن یه جورایی خود خدا) یکی این که ثروتشو از دست می ده. یکی این که عمرش کوتا می شه. یکی این که تو سختی زندگی می کنه و بد می میره. یکی این که بعد از خودش خانه و خاندانش نیست و نابود میشه. حالا همه اینها به کنار، اصل اصلش این آخریه. «تو اون دنیا تو رنج و عذاب به سر می بره.»
می فهمید داره سیمرغ چی می گه؟ داره از یه نفرین ابدی حرف می زنه. نفرینی توی این دنیا و اون دنیا. یه نفرین تا ابد ابد، تا آخر اون دنیا. و رستم هم همه اینا رو قبول می کنه تا دستش بسه نشه. واسه این که دستش بسه نشه، می ره جلوی خود خدا وا میسه و داد می زنه که هر کار که می خوای بکن! کسی نمی تونه دسای منو ببنده! من نمی فهمم. اصلن نمی فهمم. جلوی رستم یه ضالم جبار نیست. رستم هم قرار نیس که شهید بشه تا بره بهشت و به خدا برسه. جلوی رستم یه پهلونه. یه سرباز زردشت. بزرگترین سرباز زردشت. قویترین سلحشور خود خدا. دارنده فره ایزدی و پناه بهدینان. معجزه زردشت. این اونیه که رستم می کشدش و گرفتار نفرین ابدی میشه. تا ثابت کنه که خود خود چرخ بلند هم نمی تونه دستشو ببنده. چرا؟ یعنی واقعا این، اونقدر ارزش داره که دو تا آدم با این عظمت جلوش قربانی بشن. «این» واقعا چیه؟ مطمئنید که فقط یه جور غرور نیست، یه جور خودخواهی، یه جور تکبر لجام گسیخته؟
/ 1 نظر / 4 بازدید
محيا

هنگم! از اینا که نوشتی هيچی نفهميدم! هيچی! تنها چيزی که الان تو ذهنمه اينه که امروز هرکی هرچی دلش خواست بهم گفت!!!!! شايد يه وقته ديگه منظور نوشتتو بهفممم!!