نفس بکش

لحظه ی آخر بعد از طوفان دوست داشتن هایم،

لحظه ی "لطفا زنده بمان" است

لطفا زنده بمان. زنده بمان. زنده بمان. زنده بمان.

نه برای من اما. برای خودت. زنده بمان!

/ 0 نظر / 3 بازدید