بچه هام عجیبن. حتی توی تلخ ترین روزهام هم نمیتونم از یاد ببرمشون. حتی در تلخ ترین لحظه هام هم با خودم فکر می کنم که اونها هستن پس باید بلند شم.

می ترسم که روزی بچه دار شم. می ترسم این جنس حس رو حتی قوی تر تجربه کنم.

/ 0 نظر / 38 بازدید