دختر کوچولوی نا امنم، عزیزم:

امروز آخرین روز بیست و دو سالگی ام است

پی نوشت: امسال شاید یک کابوس بود که در میانه اش گاهی رویای زیبا دیدم و شاید یک رویای زیبا که کابوس ها گه گاه خط خطی اش کرد.

کابوس بود به گمانم... کابوس بود

/ 2 نظر / 5 بازدید
گلچهره

هــــــــــی تولدت مبارک[گل]

محمد

رویا بوده!