روزی، روزگاری، فردا!

" مردم حقیری که خرسندانه از دریچه های محقر به جهان می نگرند را دوست نمی دارم. این خیانتی است بزدلانه به چشم. به حق رویت،‌ به توان شگرف دیدن... "

این یک سنت غیر پسندیده است که باید به یاد داشت چهارم شهریور ماه رو. یک سنت خیلی غیرپسندیده. که باید ریاضت کشید و آه انبار دل کرد و به دور دست ها خیره شد و فکر کرد که چرا و چرا و چرا. که مقصر او بود و نه!‌ این یکی بود و نه حتی تو بودی و گاهی هم من و وای ی ی !

این یک سمت غیرپسندیده است. خیلی غیر پسندیده.

این سنت باطل اعلام می شود.

دنیا را به جلو می بریم. گذشته تمام شده!

/ 2 نظر / 6 بازدید
نگار

ولی متن شما در گوگل ریدر باطل نشده است خانم[نیشخند] پس سعی کن قبل از نوشتن این فکرا رو بکنی وگرنه هیچ جوری نمی شه ازش خلاص شی (با توجه به تکنولوژی روز)