وقتی هیچ کس آنجاست

زنگ که می زنی،

صدای شادش که با صدای ساز و آواز سرزنده ی عروسی مخلوط شده

وقتی می بینی از راه دور که می خندد!!!!

شاد می کند کل شبت را دوست جان جان جان جان جانت آنوقت!

بعدن نوشت: دوست خوب است! هر که باشد و خوب باشد.

دوست جان بهتر است کمی تر. اما کمی.

دوست خان جان (یا جان خان!) منقرض شده اما دیگر!

دوست جان جان جان عزیز ترین است و همیشه تک تک تک است هر وقتی از سال.

دوست جان جان جان جان می شود همان چند نفری که حرف می زنیم با هم همش!

دوست جان جان جان جان جان هم که فردا می رود چهارتا دندان عقلش را یکجا بکشد انقدر جانش اضافه کرده!

پ.ن: هیچ کس کدام است راستی؟؟

/ 2 نظر / 3 بازدید
علیرها

هیچ کس کسی است که قدس از درخت های سید جواد نیز بلندتر است. خوب باشی ( راستی اکه جسارت نباشه دوست دارم بیشتر با این هدیه ی آسمونی آشنا بشم به عنوان یک دوست دوست داشتنی.اگر جسارتم رو به فال نیک گرفتین بدونین که تمام ذهنم درگیر آموختنه.من برای ما شدن یک الف کم دارم.بازم عذر خواهی می کنم خوب باشی

محمد

دو تاش رو بیشتر نکشیدم. دوست جان جان جان جان جان جان ... ! :)