کشتی

نشسته ام سر جایم

مثل بچه های خوب

به تمام راه هایی فکر می کنم که برای رسیدن به هر آنچه "آنم آرزوست" در پیش است.

می بینم راه ها را می شود که دوست نداشته باشم ها! می شود! اما به طرز غریبی، به طرز غریبی خوشحالم از این راه ها. خوشحالم که هنوز می شود سکان روزهایم را به دست بگیرم من

/ 1 نظر / 3 بازدید
نگار

آفرین که هنوز داری فکر می کنی چطور سکان این روزهات رو در دست بگیری. لحظه ی ابدی اکنون را دریاب دوست جووونم[ماچ]