سفرت خوش

می دونی شفق!

یه روز ما یه خاک پیدا می کنیم، که خاک که شبیه خونه باشه، یه خاک که توش امنیت باشه...

می دونی شفق!

یه روز یه جای رو پیدا می کنیم که مال ما باشه، اونوقت اونجا می شه مال خودمون، می شه خونمون!

اما عزیزم، تا اون روز، ما همگی مسافریم...

یه روز اما می رسیم!

/ 2 نظر / 3 بازدید
شفق

آره هدیه می دونم ...

محیا

[نیشخند]بدو! بدو یه پست جدید بزار واسه من! بدو [نیشخند] من نمیتونم خرخند هامو جمع کنم! بدو [نیشخند][نیشخند]