با تو! تا همیشه!

****، توی 360 اش نوشته:

دلم بغل می خواد، لطافت پوست تن!!!! ولی این روزا سگ هم ما رو تحویل نمی گیره!

عزیز دلم! ***** خودم!

مهربون خودم! *****!

دلم می خواست الان می تونستم بهت زنگ بزنم و بهت بگم که چقدر دوست دارم. که چقدر دلم برات تنگ شده. که چقدر توی این هفته خوابت رو دیدم. که دیشب تا صبح با تو بودم. تا جایی که فکر می کنم چقدر بهتره که اون واقعیت بود و این روزها خواب و کابوس و تموم شدنی!

عزیز دلم! کاش می دونستی چقدر دلم هوای بودنت رو کرده! چقدر هوای مهربونی هات رو کرده! هوای وجودت! لطافتت! و دستای قشنگ و نجیب و مهربونت!

***** من! من منتظرت موندم. توی احساس من، تو هنوز هستی. تو هنوز جایی نرفتی! و من به شدت دوستت دارم!

عشقم! برگرد! 

* اگه نمی نوشتم، باید 3 ساعت گریه می کردم. گاهی فکر می کنم چقدر دوستت دارم....  راستی! هنوز معیاری براش نیومده؟؟؟

/ 0 نظر / 6 بازدید