حفاظ

انگار همیشه آدم ها را در آغوش می کشم من

اینطوری، سالها بعد هم اگر کشف کنم دوستشان داشتم

حسرتی نیست که بکشم

پی نوشت: گاهی هم نمی شود و مردانه حسرت می کشم!

/ 2 نظر / 3 بازدید
مداد نارنجی

خیلی قشنگ بود [دست]خوش به حالت که این همه قشنگ مینویسی[افسوس]

محیا

چقدر دوست دارم هدیه این آغوش کشیدن دوستات رو. همیشه گرمه