به یاد تمام شب های بیداری

حس اینکه الان به من احتیاج داری

حس اینکه الان می تونم با بودنم بهت کمک کنم

حس اینکه وقتی باید بودی، نبودی. یعنی نخواستی که باشی

حس اینکه حالا که می خوای، من بی نیاز بی نیاز هستم و سرشار...

اونقدر غرق لذتم می کنه که می ترسم

می ترسم از این شیطان وجودم!

از این خباثت وحشتناک

که یادم می ندازه

چطور همونی بودی که یک بار تا پای نابودی من رو برد...

/ 5 نظر / 4 بازدید
محیا

هان؟؟؟

محیا بانو

آهان!!!!!

بابک

یعنی کی می تونه باشه؟؟!!؟؟!!؟؟

محیا

فکر کن!!! یعنی کیه؟؟!!؟!؟!