کار کافه

به طرح جایگزین فکر می کنم و به نظرم میاد وقتشه اون کافه ی معهود رو افتتاح کنیم. حالا که هم پولش هست و هم آدمش رو داریم و هم انگیزه اش رو. اسمش هم شبیه همه ی طرح های یک دفعه ای، انتخاب می کنم. بعد از اسم دیگه راه برگشتی نیست. وقتشه که طرح رو تکمیل کنم فقط.

/ 0 نظر / 36 بازدید