دارم پرواز می کنم!

می گن خدا ناراحتی ها رو قطره قطره می ریزه!

خوشی ها رو سطل سطل!!!!!

یه هفته است که خوشحال کنکورم. هر چند که همه می گن معلوم بود که قبول می شدی و از این حرف ها! خوب باشه! قبول! اما خوشی این هفته خیلی از ظرفیتم بیشتره! دعا کنید از خوشحالی سکته نکنم!

آرمیتای مریم* که بدنیا اومد شیرینیشو من پخش کردم و یه عالمه به همه گفتم برام دعا کنن.

هنوز نگفتم چی شده؟ خب معلومه!

چی تو زندگی هر کس یه باره؟ چیه که چهار ساله منتظرشم؟

خاله شدم!!!!

* خواهر زاده ی مریم

¤ به بابا می گم: معلومه که نمی فهمی چقدر خوشحالم! تو که تا حالا خاله نشدی!!!!

/ 6 نظر / 3 بازدید
امير

بابا عجب قدمی دارم من... مبارکه خيلی مبارکه!!

سمیرا

بچه هدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مگه هدی...؟بسم الله!

سمیرا

پس شیرینی در شیرینی شد دیگه!

سهیل

مبارکه

ازاده

عروس گلم خيلی خوشحالم که خاله می شي. حس خيلی خوبيه

محيا

الان که فکر ميکنم ميبينم باسد بنويسی: دارم خاله ميشم! من بايد بگم: خاله شدم !!!!