بیگانه

خستگی، شاید فقط به معنی این باشد که نیاز به دست آویزی از دنیای قدیمت باشد برای آرامش یافتن!

مثل کمتر از یک ساعت دیدن چهره ی پدر!

- و این، بزرگترین درد بزرگ شدن است. اینکه کسی باور نکند که هنوز، برای دیدن یک خواب آرام بی رویا، نیاز داری قبل از خوابیدن، از صمیم قلب بشنوی: شب بخیر!

آرزوی خواب خوش، بوسه ی لطیف محبت و دنیایی از آرامش خواب!

/ 1 نظر / 5 بازدید
یک خواننده

بعد از مدت ها به بلاگت اومدم، و شاید آدرس بلاگت رو لینک بدم. البته اگه ناراحت نمی شی