دلیوند

دلم با همسایه پایینی صاف شده. بعد از اینکه دو ماه و نیم در بدترین زمان ممکن و تمام روزهای تعطیل صدای بازسازی طبقه شان کلافه ام کرد، حالا روی دیگرشان را نشانم داده اند: حیاط را پر از گلدان کرده. هر روز به درختان آب میدهد. رنگ سبز ملایم همه جا را پر کرده.

توی هر کدام از واحدهای این ساختمان یک «زن» زندگی می کند و همین، به خانه طرح آرامش داده. کم کم داریم با هم اخت می شویم. خانه ی بهار تمام شده. اینجا خانه ی دلبند است.

/ 0 نظر / 208 بازدید