آن

١

طبق تقویم مایا ها ، جهان در سال 2012 تموم می شه. می بینی؟ فقط چند سال کوتاه مونده شاید!

٢

اگه نسبیت واقعیت داشته باشه چی؟ اگه عمق عمق عمق هر چیزی، "بستگی" به چیزی داشته باشه و هیچ چیز اون قدر مطلقیت رو نداشته باشه چی؟ اگه لحظه ی حضور ما توسط هیچ ذره ای از بی کرانگی کائنات درک نشه چی؟

٣

ما کوچکیم. کوچک کوچک.... آنقدر که کل نفس هایمان، یک تپیدن جهان هم باقی نمی ماند...

۴

جهل، در هیچ زمانی، مفهوم متفاوتی از دوره ی دیگر ندارد. علم، در اندیشیدن است. در بودن کانتی. دانستن زبان دوم و کار با دنیای مجازی، تنها دلایلی برای فراموشی اند. و من بیش از هر چیز از این می ترسم.از روزی که فراموش کنم....

۵

شاید هیچ وقت هیچ کس نپذیرد اینحرف را که ما همان ریز ذره هاییم برای ابرستاره های کهکشانی. و بودمان، می ارزد به هیچ. و آفرینش جهان تنها با بهانه ی اشرفیت ما، پوچ است.... پوچ....

۶

هوا تاریک است. به بیانی صبح، قبل از طلوع.و حقیقت، به عریانی، آرام آرام در سقف آسمان می درخشد...

٧

از تنهایی می ترسم من. وخصوصا الان. از تنهایی اتاقم می ترسم....

/ 3 نظر / 5 بازدید
حبیب محمدزاده

ما/در ایران عزیز با هیچ دختر بچه ای همکلاسی نبوده ایم و پلیسهای زن زیاد ندیده ایم *** چند سالی پیش از این در کشور کوچک همسایه ـ کشور دوست و برادر ـ زنی که چشمان زیبایی داشت و هفت تیرش را به کمر باریکش بسته بود به من فرمان ایست داد چند سالی می شود که قلبم ایستاد *** مرد از پشت تفنگ همه چیز را زیر نظر داشت لعبتان حور لعبتان غلمان ما فکر می کردیم او هرگز تیری در بهشت شلیک نمی کند *** زندگی ابتدای مرگ است با تو زندگی نخواهم کرد *** من روی صندلی نبودم / کسی روی صندلی تیغ کشیده بود من نبودم / ابر صندلی بیرون زده بود داشت گریه می کرد

جاآدمی

یه حسی بهم میگه که بازم صدام نرسیده بهت... ناراضی ام از این گم شدن حرفا تو این دنیای درندشت مجازی