بهمن

خونه هنوز خونه نشده. مطمئن هم نیستم کِی ازش خونه درمیاد. ول کردم. دل دادگی به بن بست دلیوند رو ول کردم که تهش به کوچه ی آجری نمیخوره. به یه درخت میخوره و دو تا پله.
ول کردم. زندگی رو ول کردم.
/ 0 نظر / 136 بازدید