گربه ها را نمی فهمم

توی خیابان راه می رم و گربه می بینم

بیشتر از آدم ها، گربه می بینم حتی

توی خیابان راه می رم، گربه ها می یان سمتم

می ایستم

می یان، دورم می چرخن. می مالن خودشون رو بهم.

زانو می زنم

می یان بغلم، می یان تو دستم. دورم می چرخن.

توی خیابان راه می رم

گربه می بینم...

پی نوشت: ماشین زمان را می توان ساخت. می شود!

/ 4 نظر / 6 بازدید
محیا

این دفعه که قرار شد ببینیم همو یادت باشه قبلش اول سر تا پاتو بشوری! آخه آدم به گربه ی تو خیابون دست میزنه؟[ابرو]

محیا

در ضمن گربه ها هم ترو نمیفهمن! [نیشخند]

محمد

گربه ها میان به زودی از راه دوری![لبخند]

فاطمه

وایی!!آبجی من از گربه ها متنفرم[ابرو]