از سر خوشی!

گاهی،

یه متن رو مدت ها میذاری متن اولت. که:

میاد می خونه! مطمئنم!

اما می بینی که نه!

این بد نیست! فقط واقعیته!

* این پت موقته. فقط گذاشتمش که متن قبلی یکی بره عقب!

/ 2 نظر / 4 بازدید
طاعون زدگی

معنی این پست این بود که چند قدم جلو می رم که از سایه ام فرار کنم . این رو به من تلقین کرد . گیرایی من مشکل داره شاید