به گمونم اینکه داریم از هم دور میشیم عجیب ترین بخش این روزهاست. نه دلتنگی و نه جای خالی. دور شدن. 

با حضور خلا.

داریم زندگی هامون رو می کنیم. عمر داره می گذره. اگر دلتنگی و احساسات رو - که دارم فکر می کنم شاید تربیت پذیر باشن - کنار بذاریم، این بخش از عبور غریب ترین حال انسان بودنه.

/ 0 نظر / 38 بازدید