دیشب بیدار موند و نیمه شب، رفت که به پروازش برسه. تا بیداری کابوس دیدم. به همون شدت قبل. به همون وحشتناکی قبل.

/ 0 نظر / 8 بازدید