عصاره

خوابیده. شربت درست می کنم. سکنجبین. بیدارش می کنم. می دهم دستش.

گیج گیج دنبال جزوه هایش می گردد. تمام اتاق را. می فرستمش به نقطه ای. پیدایش می کند.

کلافه است. دوش. می فرستمش برای دوش. خوب می شود. بر می گردد.

دلم یک "خودم" برای خودم می خواهد...

/ 1 نظر / 3 بازدید
محمد

همه دوستانت دلشان یک خودت برای خودت می خواهد هدیه جان..