خیال بیگاه

چه اسفند ها

آه چه اسفند ها دود کردیم!

برای تو ای روز اردیبهشتی

که گفتند این روزها می رسی!

از همین راه....

قیصر امین پور

/ 4 نظر / 5 بازدید
مارال

هدیه نمی دونم چرا یاد این شعر حافظ موسوی افتادم... پاییز هیچ حرف تازه ای برای گفتن ندارد با این همه از منبر بلند باد بالا که میرود درختها چه زود به گریه می افتند... از این که به بلاگم سر زدی ممنونم.. این روزها اما در وضعیت: آی عشق آى عشق رنگ آشنای چهره ات پیدا نیست ... به سر می برم.... برای همین خالیم...

مارال

هدیه نمی دونم چرا یاد این شعر حافظ موسوی افتادم... پاییز هیچ حرف تازه ای برای گفتن ندارد با این همه از منبر بلند باد بالا که میرود درختها چه زود به گریه می افتند... از این که به بلاگم سر زدی ممنونم.. این روزها اما در وضعیت: آی عشق آى عشق رنگ آشنای چهره ات پیدا نیست ... به سر می برم.... برای همین خالیم...

SnowGirl

ناگفته نماند که اسفند ماه محشریه :دی