3 - تسلسل

دنیا زیباست

چون تو هستی

یا چون تو هستی

دنیا این چنین زیباست؟

* می خوام خودم رو عادت بدم به منظم تر بودن. حتی برای نوشتن. یا حتی برای بیان کلامی دگرگونه - مانند.

متن ها تغییر می کنند.

من هم....

* خوبم. و به شدت آرام. طوفان وجودم انگار آرام گرفته.

/ 1 نظر / 6 بازدید
نگار

خوش به حالت که به شدت آرامی! خیلی دوست داشتم الان پیشت بودم هیدی!! راستی تولدت با کلی تاخیر و شرمندگی مبارک