!

ما با هم خندیدیم

ما با هم بازی کردیم

با هم عشق ورزیدیم

با هم بزرگ شدیم

روز به روز بیشتر دوست دارم

و این ربطی به بودن یا نبودن تو نداره! 

/ 1 نظر / 6 بازدید
شراره

بودن یا نبودن دیگر مسئله این نیست!!![چشمک]