در مجموع کل یک هفته، همین بیست دقیقه قدم زدم در تهران. نفسم گیر کرده. سرم گیج میره و میترسم که نکنه نکنه وقت نفس های آخر من شده.

/ 0 نظر / 124 بازدید