آهای! شماها!

هیچ وقت عزیز دل کسی نشوید

یا اگر شدید، نمام لحظاتش را پر نکنید

یا اگر پر کردید، بمانیدش. اما نه به تمامی

که اگر به تمامی ماندینش، خفقان می گیرد از نبودنتان

هیچ وقت تمام تنهایی کسی را با حضورتان پر نکنید

دلتان برایش نمی سوزد

برای اشک هاش بسوزد که اینطور باید شبی -هفتاد و اندی بعدتر- در تنهایی خودش و ظلمات معکوس این مانیتورهای لعنتی، اینجور تنها بریزد.

برای اشک هایش بسوزد که می ترسد گاهی از ریخته شدن حتی...

آهای شماها! شماهای من!

/ 3 نظر / 4 بازدید
شفق

هدیه ! باز هم دوست دیوونه من باش! باز هم با دیوانه گی هایت مرا شگفت زده کن ! (می دونی که من نمی تونم خوب بنویسم .... اما خوب دوست که دارم ! )

مجی

تنهاییها را با حضورمان پر میکنیم، تنهاییهایمان پر میشود... پر خالی میشود، میرویم... و دوباره و این تکرارو حضور و خسته نمیشویم... وبلاگ قشنگی داری، خوشحال میشم به من سر بزنی

من

به جای آموزش همه "شما های من" می شه به "من" گفت تا مراقب باشد که کسی عزیز دلش نشود یا اگر شد همه لحظاتت را به او ندهد تا اگر داد بداند که تکلیفش با خفقان و گریه یا هر رفتار افراطی احتمالی متعاقبش چه خواهد بود - همینجوری !