معنای از دست رفته

باغ های ایرانی، هفت اقلیم داشتند. هفت مرحله. که آنها را از جهان بیرون جدا می کرد. هفت اقلیمی که از درخت به درختچه و آب روان و غیره می رسید.

سه سال قبل، سفری داشتیم یک روزه به کاشان. نفر بغل دستی پیش دانشگاهی ام را در باغ فین دیدم. عجیب ترین و از شیرین ترین تصادفات زندگی ام بود. و مریم، دانشجوی معماری کاشان بود. برایم از معماری باغ گفت. از نسبت یک به دو در قرار گرفتن محل خانه - باغ. از هفت اقلیم باغ ایرانی. و شنیدن این حرف ها در زیبایی بی کران باغ فین کاشان، معرکه بود.

باغ های ایرانی هفت اقلیم داشتند. یک مرزشان می شد درخت. یک مرز می شد شمشاد. یک مرز می شد آب. چهار مرز دیگر یادم نیست و اینترنت هم کمکی نکرد در این مورد. و این هفت اقلیم، جهان بیرون باغ ها را از جهان درون جدا می کرد.

جمله ی آخر توضیح اش، این بود که امروزه، تمام این هفت اقلیم را به صورت نمادین با یک ردیف آجر - با نام دیوار- شبیه سازی می کنیم.

راست و دروغش پای مریم!

/ 0 نظر / 6 بازدید