نبرد سخت تری است

اگر دنیا حقیقت نداشته باشد چطور؟ اگر هر چیزی که من حس می کنم و فکر می کنم و اینها، همه از برهم کنش یک سری اتفاقات ساده باشد که در ذهن ِ من ِ اسیر در کپسول گذشته باشد؟ یا هر چی؟ اگر در دنیای شماها همه ی معادلات اقتصادی، امن باشد و اینها تنها به دلیل رسیدن من به جایی که باید اتفاق افتاده باشد چطور؟

قیمت دلار بالا رفته. وضعیت اقتصادی کشور به زمین خورده. هر کس به یک جور فرار فکر می کند. به یک روزنه برای تنفس. به یک راه برای زنده ماندن.

من؟ من فکر می کنم معنی این راه برای من چیز دیگری است. باید به جای شعار "آشتی با مادر و زیستن سویه ی روشن عقده ی مادر" و هرچیز دیگری که می گویم و شعارهایم گوش همه را پر کرده، به یک "آشتی با مادر" واقعی فکر کنم.

/ 1 نظر / 4 بازدید
مهرناز

دنیا حقیقت نداشته باشه.. تو که هستی... تو که حقیقت داری.. بر هم کنشای ذهنت که واقعیه... باید واقعی زندگی کرد