دختران

باید یک بار بیایم اینجا، از زیبایی بکر دخترهایی بگویم وقتی که رخت روزهایشان را از تن خارج می کنند. وقتی خودشان می شوند...

باید یک بار بیایم اینجا، قبل از اینکه خوابگاه ها را ترک کنم

/ 0 نظر / 3 بازدید