پست های ارسال شده در مرداد سال 1384

خیز و با من، نغمه ی تازه سر کن!

امید جانم ز سفر باز آمد                                         شکر دهانم ز سفر باز آمد. عزیزه آن که بی خبر                                             به ناگهان رود سفر چو ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 26 بازدید