پست های ارسال شده در مهر سال 1384

i can fly!

خوشبختی انسان    این نیست که چون درختی تناور                                   رشد کند                   یا سالیان سال                 بلوط وار     پای بر جای بماند تا ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 29 بازدید