پست های ارسال شده در فروردین سال 1388

گامی به پیش!

٠/ صفر و بدین سان است که کسی می میرد و کسی می ماند.... هراس های بیهوده.... تا بوده،‌ همین بوده فرزندان مشروع و تباهی پوچی بیهودگی و تباهی پوچی بیهودگی و تباهی پوچی بیهودگی بیهودگی بیهودگی ١/ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 28 بازدید