از تغییراتی گفتم که میخوام چند ماه اخیر بدم. از خونه شروع کردم و دونه به دونه سفرها رو شمردم و کارها و اتفاقا و تغییرات رو. توی دنیای ایده آل من همه ی اون اتفاقا می افته. توی این دنیا؟

نمیدونم. شاید هیچ کدوم. شبیه مرگ آرزوهای بزرگ.

/ 0 نظر / 38 بازدید