6/19

مردمان

در گوش هم

آهسته می گویند:

دختر خوشبخت...

.

.

.

مردم احمق!

/ 2 نظر / 7 بازدید

......عده ای فقط دین را دوست دارند بخاطر آن نونی که آخر دین(ن) وجود دارد........ http://riznegari.persianblog.ir/