تفکر

دارم فکر می کنم.
فکر می کنم.
فکر می کنم.
تعجب نکن!
من هم گاهی از این کارها می کنم.
فکر می کنم....
* امان از دست برادری که هر شش هفت ماه یکبار کک رفتن رو می اندازه تو وجود من!
+ آخرین نوشت
/ 0 نظر / 4 بازدید