29 سالگی

بچه ها برام گل فرستادند. یک سبد بزرگ و ویژه. همراه یک کیک هشت نفره که نصیب ما دو نفر شد و نصف بیشترش ماند. از درصد زیادی از آدم های مهم زندگیم تبریک داشتم و عصر، روی صندلی نشسته بودم که غذا برایمان بیاورند و به آسمان نگاه کردم و حرکت ابرها و پیچیده لای نرمی باد، فکر کردم که خب، گذشت. این سال گذشت. 

خداحافظ سال سخت. و دوباره، سلام سال ِ نوی به تاریخ ِ من.

/ 0 نظر / 40 بازدید