به همین سادگی

نیشخندعاشق شدم!نیشخند

امروز! بدون هیچ آمادگی قبلی. جایی که حتی فکرش رو هم نمی کردم.هورا

و حالا - از شوق- خوابم نمی بره!گاوچران

احمقانه است!زبان

                      و بیش از اون:بغل

                                     خجالت   شیرین!!!خجالت

/ 2 نظر / 4 بازدید
هدیه

الف یعنی آغاز.... مبارکه ...لا لا لا لا ...مبارکه ....(الان این و با ریتم آهنگ مبارکه ی منصور بخون) مبارکه....[گل] بدرود

نگار

تو باز دوباره عاشقه کی شدی؟ خجالت نمی کشی[نیشخند] خوش می گذره خانمی؟