رخوت

از نوک انگشتا شروع می کنه و میاد بالا.

تموم وجودتو کم کم می گیره.

آره! بد کوفتیه!

بابا می گه: چیه؟ چرا انقدر کسلی؟

*معطل یه جغله پلیس نشده بودیم که شدیم!

** اینکه سه روز باشه حوصله ی غذا خوردن نداشته باشی یعنی کسلی؟!

/ 0 نظر / 4 بازدید