کامل

ثانیه به ثانیه ی روز  حتی که عالی باشد

ماه هم که بدر باشد

تو یی که اینجا نیستی

و جهانی که اینطور

                  اینقدر

                  بی رحمانه ناقص است 

/ 1 نظر / 3 بازدید
محمد

واقعا