1389

دیشب، ساعت دو نصفه شب

عاشق کتابخونه ی معارف شدم!

* گاهی فکر می کنم وقتی تو جای من بودی کجاها می رفتی و چه کار ها می کردی؟ که سنگفرش کدوم خیابون ها قدمگاهت  بوده؟

یا نه؟

شاید تو هیچ وقت در مود این چیزها نبودی؟!

/ 1 نظر / 4 بازدید
Nader

سلام غریب می بینمت اینگونه غریبانه که می نویسی. خوب می نویسی خوشحالم آفرین[لبخند]