1

وه و وای و آه!

و این پاییز است که در نفس های آخرش خفقان گرفته!

می بینی؟ می بینی؟ نشد حتی درک کنیم این روز های پاییزی را!

آمد و رفت و به پایان رسید....

پ.ن: داری تموم می شی هدیه!

/ 0 نظر / 4 بازدید