ژاندارک

شب ها، روشن می نشینم و زل می زنم به اسمش.

من شوالیه ی راه های تکراری ام!

/ 3 نظر / 3 بازدید
تاریکیهایم

یک متن نوشتم سرشار از این مضمون که داری سخت میگیری و مواظب باش گند نزنی به زندگیت و چه و چه . ولی آخرش به این نتیجه رسیدم خود ما آدمها در اغلب مواقع نسبت به زندگیمون حس مقاومت میگیریم و علاقه ای به رها کردن های معمول نداریم برای همین بیشتر از اینکه باور ها رو رها کرد میبایست با باور ها کنار اومد و همراهیشون کرد . اختصاصا خودم هیچ اعتقادی به خرابکاری ندارم و فکر میکنم وقتی که باید تاریک بود آدم تاریک زندگی میکنه و وقتی باید روشن بود آدم روشن زندگی میکنه . بنابر این همونطوری که میبینی با تاریکیهایم هم حال میکنم و خیالی نیست چه اتفاقی میافته . خوب چونه درازی بسه . برات آرزوی موفقیت میکنم

تاریکیهایم

یک متن نوشتم سرشار از این مضمون که داری سخت میگیری و مواظب باش گند نزنی به زندگیت و چه و چه . ولی آخرش به این نتیجه رسیدم خود ما آدمها در اغلب مواقع نسبت به زندگیمون حس مقاومت میگیریم و علاقه ای به رها کردن های معمول نداریم برای همین بیشتر از اینکه باور ها رو رها کرد میبایست با باور ها کنار اومد و همراهیشون کرد . اختصاصا خودم هیچ اعتقادی به خرابکاری ندارم و فکر میکنم وقتی که باید تاریک بود آدم تاریک زندگی میکنه و وقتی باید روشن بود آدم روشن زندگی میکنه . بنابر این همونطوری که میبینی با تاریکیهایم هم حال میکنم و خیالی نیست چه اتفاقی میافته . خوب چونه درازی بسه . برات آرزوی موفقیت میکنم